Over Source-In Civiel

Source-In BV is gespecialiseerd in het op inzetten van technici bij opdrachtgevers, zowel op interim-basis als met het oog op een vast dienstverband bij de opdrachtgever.

Source-In is een no-nonsense organisatie met meer dan 20 jaar ervaring in het detacheren, coachen, begeleiden en adviseren van zowel opdrachtgevers als medewerkers. Ook beschikt Source-In over specifieke kennis van de markt, de marktontwikkelingen, de inhoud en technische ontwikkelingen. De vakgebieden waarin Source-In actief is, zijn: civiele techniek, cultuurtechniek, geotechniek, milieukunde, landmeetkunde en verkeerskunde.

Source-In beschikt over een groot netwerk binnen de overheid, de aannemerij en binnen de ingenieurs- en adviesbureaus. Source-In geniet een groot netwerk van (potentiële) kandidaten op zowel MTS, HTS als TU niveau. Daarnaast richt Source-In zich ook steeds meer op de bemiddeling van vaklieden. Wij bemiddelen kandidaten die net van school komen tot kandidaten met ruime tot zeer ruime werkervaring. Source-In bemiddelt in alle binnen de hierboven genoemde vakgebieden voorkomende functies. Denk daarbij onder andere aan: tekenaars, ontwerpers, bestekschrijvers, calculators, werkvoorbereiders, uitvoerders, projectleiders, toezichthouders, en vakmannen wegenbouw.

Onze aanpak

Naar aanleiding van het kennismakingsgesprek, waarin we de wensen en ambities in kaart brengen, worden vacatures aan kandidaten voorgelegd. Hierbij wordt direct zoveel mogelijk informatie over de vacature, de opdrachtgever en de verwachtingen gedeeld met de kandidaat zodat hij/zij een zo helder mogelijk beeld krijgt van de functie en de vooruitzichten.

Als er geen passende vacature voorhanden is, gaat Source-in actief haar opdrachtgevers benaderen om een passende werkplek voor de kandidaat te vinden. Als deze plek gevonden is, zal er een sollicitatiegesprek worden ingepland tussen de kandidaat en de opdrachtgever. Op basis van het sollicitatiegesprek wordt een vervolgtraject ingezet. Tijdens een eventuele detacheringsperiode vindt er vanuit Source-in uitgebreide begeleiding plaats. Daarnaast wordt er gekeken op welke gebieden de medewerker zich nog verder kan en wil ontwikkelen. Hiertoe kunnen in overleg opleidingen en/of cursussen worden gevolgd.

Vanzelfsprekend kunnen opdrachtgevers ook aan Source-in een concrete wervingsopdracht geven. Source-in gaat dan haar uiterste best doen om de juiste kandidaat te selecteren voor de opdrachtgever en de betreffende functie.