Privacyverklaring

Source-in Civiel B.V., gevestigd aan De Asselen Kuil 10, 6161 RD Geleen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Source-in Civiel BV
Brightlands Smart Services Campus
Smedestraat 2, Heerlen

Postadres: Postbus 21021, 6369 ZG, Simpelveld.
+31851304684

R. Boonen is de Functionaris Gegevensbescherming van Source-in Civiel B.V. Hij is te bereiken via r.boonen@source-in.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Source-in Civiel B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Overige persoonsgegevens (zoals een cv) die je actief verstrekt, in correspondentie, per e-mail of telefonisch;
 • Bankrekeningnummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Source-in Civiel B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • burgerservicenummer (BSN).

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Source-in Civiel B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling;
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Source-in Civiel B.V. verwerkt bij het tot stand komen van een overeenkomst ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte en om te voldoen aan de wettelijke vereisten omtrent arbeidsovereenkomsten.

Geautomatiseerde besluitvorming

Source-in Civiel B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Source-in Civiel B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Source-in Civiel B.V. bewaart je persoonsgegevens om in de (nabije) toekomst contact op te nemen in het kader van openstaande vacatures en andere mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Source-in Civiel B.V. deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Source-in Civiel B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Source-in Civiel B.V. jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Jouw gegevens worden (uitsluitend met jouw toestemming) aan derden verstrekt in het kader van informatiedeling omtrent arbeidsverleden, opleidingen en cursussen en andere zaken die belangrijk zijn voor potentiële toekomstige werkgevers en opdrachtgevers.

Voorts worden je gegevens gedeeld met GNS Financial Services. Je gegevens worden alleen met GNS Financial Services gedeeld indien er sprake is van:

 • Een arbeidsovereenkomst. GNS Financial Services verzorgt de personeels- en salarisadministratie voor Source-in Civiel BV;
 • Een opdracht. GNS Financial Services verzorgt de crediteuren- en debiteurenadministratie voor Source-in Civiel BV.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Source-in Civiel B.V. maakt gebruik van cookies en web statistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend. Op deze website worden cookies van derden geplaatst, namelijk:

 • Google Analytics
  Analytische cookie die websitebezoek meet.

Geen analytische cookies plaatsen?
Wanneer u niet wilt dat we cookies gebruiken om uw bezoek te registreren, kunt u dat op twee manieren bewerkstelligen:

 • U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
 • U kunt zich op onze site afmelden voor Google Analytics door hier te klikken: Afmelden voor Google Analytics

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Source-in Civiel B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@source-in.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Source-in Civiel B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Source-in Civiel B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via 046-4572678 of via info@source-in.nl.

Meer weten?

Wil je weten wat we voor jou kunnen doen? Neem contact met ons op!

Contact opnemen