Zoekcriteria

Medewerker Civiele Techniek, Beheer en Onderhoud Wegen

Sector: Beheer, Gemeente, Onderhoud, Overheid, Wegen, Wegenbouw
Opleidingsniveau: HBO/HBO+

Voor één van onze opdrachtgevers, een gemeente in Zuidoost Brabant zoeken wij een:

Medewerker Civiele Techniek, Beheer en Onderhoud Wegen

De gemeente is bezig met een verandertraject vanuit de visie: “(samen) werken, gewoon doen” en onze ambitie: “interactiever en betrouwbaarder”.

Binnen de gemeentelijke organisatie wordt hieraan resultaatgericht gewerkt door 125 medewerkers. De organisatie kenmerkt zich door weinig hiërarchie, korte lijnen en een informele werksfeer. De diverse vraagstukken van de organisatie vragen een projectmatige opzet en integrale samenwerking. Als zelfstandige gemeente wordt, waar wenselijk of nodig, externe samenwerking aangegaan. De bedrijfsvoering en informatievoorziening is zaakgericht en proces gestuurd. In het kader van optimale dienstverlening wordt ingezet op maximale digitalisering intern en extern. Er wordt gestreefd naar brede en duurzame inzetbaarheid van de medewerkers. Vitaliteit en het verder ontwikkelen van de lerende organisatie zijn speerpunten in het gehanteerde personeelsbeleid.

Wat beteken jij voor de inwoners van de Gemeente?

Je bent verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van wegen. Je regelt het ontwerp en de voorbereiding van infrastructurele werken. Je doet dat vanuit je vakkennis en vertaalt je ervaring ook in adviezen voor je collega’s en het gemeentebestuur. Daarnaast onderhoudt je contacten met verschillende (markt)partijen. Jouw functie valt onder team Openbare Ruimte, onderdeel van de afdeling Beheer en Uitvoering. De werkvelden zijn groen, afval, water en riolering, wegen en verkeer. De werkzaamheden zijn zowel beheersmatig als projectmatig. Het team is leidend bij het klimaatadaptatieprogramma. In totaal 13 mensen, aangevuld met inhuurkrachten, werken dagelijks aan de kwaliteit van de fysieke leefomgeving, binnen en buiten de bebouwde kom van de gemeente. In het werk staat het team dicht bij de burger en dicht bij het gemeentebestuur. Diversiteit, deskundigheid, hoge betrokkenheid en aanpakken van flinke opgaven kenmerken het team.

De functie

 • Advisering over vraagstukken beheer en onderhoud wegen;
 • Vertaling van beleid naar programma van eisen, civieltechnisch wegontwerp, uitvoerings- en beheerplannen;
 • Coördineert, initieert, definieert en begroot uitvoeringsprojecten op het gebied van civiele techniek;
 • Leiding geven aan civieltechnische projecten;
 • Advisering over beleid op het gebied van verkeer, groen, water en riolering;
 • Stelt beheerbegroting en beheerplanning op en bewaakt deze;
 • Zorgdragen voor het opvragen en beoordelen van offertes, onderhandelen over de inhoud en advisering over opdrachtverstrekking;
 • Aanleveren gegevens exploitatie-opzetten.

 

Jouw profiel

 • Je bent in het bezit van een HBO diploma Civiele Techniek;
 • Je hebt minimaal drie jaar relevante werkervaring;
 • Je hebt ervaring met verschillende aanbestedingsvormen;
 • Je staat stevig in je schoenen en bezit een gezonde dosis bestuurlijke sensitiviteit;
 • Je communiceert makkelijk, mondeling en schriftelijk;
 • Je hebt ervaring met projectmatig werken en burgerparticipatie;
 • Werkervaring bij de overheid is gewenst.

 

Het aanbod

 • Perspectief van aan vaste aanstelling, na een detachering voor de duur van 1 jaar, in onderling overleg af te spreken;
 • Een team met hoge betrokkenheid en gedegen vakspecialisten;
 • Een informele organisatie met een prettige werksfeer;
 • De functie wordt parallel aan de wervingsprocedure herwaardeerd binnen de kaders van HR21. Schaalindicatie is schaal 9/10;
 • Bij een vaste aanstelling heb je recht op een Individueel Keuze Budget (IKB) ter hoogte van 17,05 % van je bruto salaris, naast een uitstekend pakket andere arbeidsvoorwaarden zoals flexibele werktijden, aan- en verkoop van verlofuren, studiefaciliteiten, reiskostenvergoeding woon-werkverkeer en deelname aan collectieve verzekeringen.

  Interesse? Neem dan contact op met Rob Boonen; 085-1304684 of r.boonen@source-in.nl

 

 

Reageer

  Vacature

  Naam

  E-mail

  Opmerking

  Telefoon