Zoekcriteria

Gepubliceerd op: 04-12-2019

Medewerker Civiele Techniek, Beheer en Onderhoud Wegen

Voor één van onze opdrachtgevers, een gemeente in Zuidoost Brabant zoeken wij een: Medewerker Civiele Techniek, Beheer en Onderhoud Wegen De gemeente is bezig met een verandertraject vanuit de visie: “(samen) werken, gewoon doen” en onze ambitie: “interactiever en betrouwbaarder”. Binnen de gemeentelijke organisatie wordt hieraan resultaatgericht gewerkt door 125 medewerkers. De organisatie kenmerkt zich door weinig hiërarchie, korte lijnen en een informele werksfeer. De diverse vraagstukken van de organisatie vragen een projectmatige opzet en integrale samenwerking. Als zelfstandige gemeente wordt, waar wenselijk of nodig, externe samenwerking aangegaan. De bedrijfsvoering en informatievoorziening is zaakgericht en proces gestuurd. In het kader van optimale dienstverlening wordt ingezet op maximale digitalisering intern en extern. Er wordt gestreefd naar brede en duurzame inzetbaarheid van de medewerkers. Vitaliteit en het verder ontwikkelen van de lerende organisatie zijn speerpunten in het gehanteerde personeelsbeleid. Wat beteken jij voor de inwoners van de Gemeente? Je bent verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van wegen. Je regelt het ontwerp en de voorbereiding van infrastructurele werken. Je doet dat vanuit je vakkennis en vertaalt je ervaring ook in adviezen voor je collega’s en het gemeentebestuur. Daarnaast onderhoudt je contacten met verschillende (markt)partijen. Jouw functie valt onder team Openbare Ruimte, onderdeel van de afdeling Beheer en Uitvoering. De werkvelden zijn groen, afval, water en riolering, wegen en verkeer. De werkzaamheden zijn zowel beheersmatig als projectmatig. Het team is leidend bij het klimaatadaptatieprogramma. In totaal 13 mensen, aangevuld met inhuurkrachten, werken dagelijks aan de kwaliteit van de fysieke leefomgeving, binnen en buiten de bebouwde kom van de gemeente. In het werk staat het team dicht bij de burger en dicht bij het gemeentebestuur. Diversiteit, deskundigheid, hoge betrokkenheid en aanpakken van flinke opgaven kenmerken het team. De functie

 • Advisering over vraagstukken beheer en onderhoud wegen;
 • Vertaling van beleid naar programma van eisen, civieltechnisch wegontwerp, uitvoerings- en beheerplannen;
 • Coördineert, initieert, definieert en begroot uitvoeringsprojecten op het gebied van civiele techniek;
 • Leiding geven aan civieltechnische projecten;
 • Advisering over beleid op het gebied van verkeer, groen, water en riolering;
 • Stelt beheerbegroting en beheerplanning op en bewaakt deze;
 • Zorgdragen voor het opvragen en beoordelen van offertes, onderhandelen over de inhoud en advisering over opdrachtverstrekking;
 • Aanleveren gegevens exploitatie-opzetten.
  Jouw profiel
 • Je bent in het bezit van een HBO diploma Civiele Techniek;
 • Je hebt minimaal drie jaar relevante werkervaring;
 • Je hebt ervaring met verschillende aanbestedingsvormen;
 • Je staat stevig in je schoenen en bezit een gezonde dosis bestuurlijke sensitiviteit;
 • Je communiceert makkelijk, mondeling en schriftelijk;
 • Je hebt ervaring met projectmatig werken en burgerparticipatie;
 • Werkervaring bij de overheid is gewenst.
  Het aanbod
 • Perspectief van aan vaste aanstelling, na een detachering voor de duur van 1 jaar, in onderling overleg af te spreken;
 • Een team met hoge betrokkenheid en gedegen vakspecialisten;
 • Een informele organisatie met een prettige werksfeer;
 • De functie wordt parallel aan de wervingsprocedure herwaardeerd binnen de kaders van HR21. Schaalindicatie is schaal 9/10;
 • Bij een vaste aanstelling heb je recht op een Individueel Keuze Budget (IKB) ter hoogte van 17,05 % van je bruto salaris, naast een uitstekend pakket andere arbeidsvoorwaarden zoals flexibele werktijden, aan- en verkoop van verlofuren, studiefaciliteiten, reiskostenvergoeding woon-werkverkeer en deelname aan collectieve verzekeringen. Interesse? Neem dan contact op met Rob Boonen; 085-1304684 of r.boonen@source-in.nl
   

BEKIJK VACATURE

Gepubliceerd op: 29-10-2019

Tekenaar Weginfrastructuur Civil 3D

Onze opdrachtgever is een onafhankelijk adviesbureau dat als betrouwbare partner bij zowel grote als kleine infrastructurele werken is betrokken. Vanuit de divisies Civiel, Geotechniek, Milieu en Geodesie wordt een meerwaarde gecreëerd voor opdrachtgevers door innovatief en specialistisch te werk te gaan waarbij de wensen van de klant steeds het centrum van de dienstverlening vormen. Vanzelfsprekend werken de diverse specialismen nauw samen waardoor de opdrachtgever in het gehele proces optimaal bediend kan worden. Onze opdrachtgever onderscheidt zich in de markt door haar oplossingsgerichtheid, maar ook door haar innovatieve denken. Er worden permanent nieuwe producten ontwikkeld om zo de dienstverlening verder te optimaliseren en voorop te blijven lopen in de markt. De marktbewerking wordt getypeerd door korte communicatielijnen met opdrachtgevers om zo snel en adequaat te kunnen reageren op het aannemen van nieuwe opdrachten of op zich voordoende uitdagingen op projecten. Projecten waaraan onze opdrachtgever werkt zijn onder andere spraakmakende projecten als de tweede Coentunnel, Maasvlakte 2, Avenue2 en de buitenring Parkstad. Onze opdrachtgever heeft als missie te streven naar het aanleveren van een kwalitatief hoogwaardige technische dienstverlening aan overheden, bedrijven en particulieren in binnen- en buitenland. Zij leveren dit in de vorm van advies en begeleiding tijdens de projecten in de sectoren infrastructuur, water, milieu en bouw. In deze bouwtechnische markten spelen specialisme, innovatie en kwaliteit een grote rol waarop ingespeeld wordt door te blijven investeren en innoveren.

De functie

Als tekenaar weginfrastructuur Civil 3D ben je binnen het team infrastructuur verantwoordelijk voor de opmaak van het 3D-model van de weginfrastructuur met complexe structuren, in een multidisciplinaire ontwerpomgeving. De tekenaar werkt nauw samen met de architecten, ingenieurs en experten van het ontwerpteam. Je rapporteert aan de disciplineleider infrastructuur.
 • Uittekenen wegenis volgens ontwerphandboek infrastructuur (DBFM) en programma van eisen;
 • Uittekenen optimalisaties van het wegenisconcept (wegen, knooppunten en aansluitingscomplexen) i.s.m. experts infrastructuur, architecten en overige disciplines;
 • Onder leiding van expert wegontwerper uittekenen van infrastructuur in complexe omgeving: autosnelwegen, hoofdwegen, primaire wegen, lokale wegen, fietswegen, … inclusief knooppunten, aansluitingscomplexen en kruispunten: - Grondplannen – assenplannen; - Lengteprofielen; - (Type)dwarsprofielen;
 • Uittekenen van de aanhorigheden bij de infrastructuur i.s.m. betrokken disciplines: - Waterafvoersysteem; - Bermen & bermbeveiliging; - Geluidsschermen; - Taluds;
 • Opmaak grondbalans vanuit 3D-model;
 • Opmeten hoeveelheden vanuit 3D-model;
 • Uitvoeren ontwerpcontroles en verificaties vanuit 3D-model (vertikaal & horizontaal alignement, hellingspercentages, zichtafstanden, bochtverbredingen, ruimtelijke helling, profiel van vrije ruimte) als input voor de ontwerpnota infrastructuur i.s.m. expert wegontwerp.

Het profiel

 • Industrieel ingenieur bouwkunde, of gelijkwaardig door ervaring in gelijkaardige omgeving (ontwerpen van hoofdwegen en autosnelwegen);
 • Goede kennis van geometrisch wegontwerp (vlaamse ontwerpnormen, NOA,…);
 • Algemene kennis van ontwerpen weginfrastructuur met zijn aanhorigheden in de brede zin: waterafvoersystemen, bermen, bermbeveiligingen, geluidsschermen, taluds, nutsleidingen,…;
 • Zeer goede kennis van AutoCAD & Civil 3D;
 • Nauwkeurigheid en zorgvuldigheid.
Interesse? Neem contact op via onderstaand formulier.

BEKIJK VACATURE

Gepubliceerd op: 02-09-2019

Uitvoerder Grond, Weg- en Waterbouw

Onze opdrachtgever is een Jong en dynamisch bedrijf op het gebied van grond-, weg- en waterbouw. Het bedrijf kent een platte structuur waarbij kwaliteit van het geleverde werk hoog in het vaandel staat. Tot de opdrachtgevers behoren overheidsinstellingen, zoals provinciale en gemeentelijke diensten, woningcorporaties, projectontwikkelaars en aannemers.

De functie

Als uitvoerder GWW ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de projecten. Je zorgt ervoor dat het werk wordt uitgevoerd conform het bestek of andere contractdocumenten. Je stuurt de mensen op het project aan, overlegt met de opdrachtgever en zorgt ervoor dat het project optimaal verloopt. Je bent op het project verantwoordelijk voor de planning, de kwaliteit en de financiële afhandeling, vanzelfsprekend binnen de geldende veiligheids-, gezondheids-, en milieuvoorschriften.

Het profiel

Wij zoeken een team-player die hard wil werken en past binnen een jong en enthousiast team. Je hebt een opleiding MTS / HTS weg- en waterbouw afgerond en/of door werkervaring een vergelijkbaar niveau bereikt. Je bent communicatief vaardig in overleg zowel met opdrachtgever als in terugkoppeling naar je eigen team. Georganiseerd en efficiënt werken is evenals inventiviteit en ondernemersinstinct een vanzelfsprekendheid Interesse? Neem dan contact op via onderstaand formulier.

BEKIJK VACATURE

Gepubliceerd op: 18-03-2019

Gebouwen-inventarisator

Gebouwen-inventarisator  Onze opdrachtgever is een ingenieursbureau in Zuid-Limburg dat zich richt op het circulair maken van de sloop, bouw en het beheer van gebouwen. Dit wordt gedaan door te achterhalen welke materialen in een gebouw zitten en deze vervolgens een waarde te geven. Wanneer deze twee cruciale factoren in beeld gebracht zijn, kan concreet invulling gegeven worden aan effectief en efficiënt grondstoffengebruik en kan het circulaire proces op gang worden gebracht. Hierbij moet worden gedacht aan het verbinden van de sloop en de bouw: oude gebouwen worden ontmanteld en de materialen die vrijkomen worden vervolgens hoogwaardig hergebruikt in een nieuw gebouw. Maar circulariteit is méér dan hergebruik en het elimineren van afval. Ook tijdens het beheerproces van vastgoed is veel winst te behalen. Door materialen die reeds in het gebouw aanwezig zijn zo lang mogelijk mee te laten gaan, kan de levensduur van het gebouw worden verlengd. Onze opdrachtgever richt zich op de 4 werkzaamheden: het verschaffen van inzicht, management, consultancy en productontwikkeling. Uniek aan hun aanpak is de concrete invulling die zij opdrachtgevers bieden op het gebied van circulariteit, duurzaamheid, financiën en sociaal maatschappelijke vraagstukken. Dit doen ze onder andere door kaders op te stellen voor de sloop, de verdere ontwikkeling van het ontwerp en de realisatie van gebouwen. Maar ook door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer aan het werk te helpen binnen projecten.

De functie
Als gebouwen-inventarisator heb je een veelzijdige rol binnen diverse projecten waarbij de focus ligt op het circulair (maken van) vastgoed. Met behulp van gloednieuw innovatief systeem ga je aan de slag met het uitvoeren van materialeninventarisaties en het verrichten van opnames op diverse locaties in de regio en daarbuiten. Maar ook op kantoor zul je vaak te vinden zijn. Je werkzaamheden bestaan o.a. uit het opnemen van vastgoed, registeren van deze data in een digitaal systeem, meedenken aan de verbetering hiervan, bestaande tekeningen analyseren en digitaliseren en het maken van 3D tekeningen. Het profiel Wij zoeken iemand die van aanpakken weet en over de volgende competenties beschikt:
 •          Enthousiast, ambitieus en gemotiveerd;
 •          Analytisch vermogen;
 •          Goed ruimtelijk en bouwkundig inzicht;
 •          Accuraat en oog voor detail;
 •          Oplossingsgericht met een eigen verantwoordelijkheidsgevoel;
 •          Parate kennis van de bouw- en sloopbranche en/of circulaire economie is een pré;
 •          Schriftelijk en mondeling communicatief vaardig.
Functie-eisen
 •          Een afgeronde MBO-opleiding in het vakgebied;
 •          Ervaring met Autocad;
 •          Ervaring met Sketch-up is een pré;
 •          Ervaring met Microsoft Office;
 •          Goede beheersing van de Nederlandse taal in zowel spraak als geschrift;
 •          Woonachtig in of rondom Limburg;
 •          Rijbewijs (B) is geen must, wel een pré.
Het aanbod Naast een marktconform salaris biedt de opdrachtgever:
 •          Een belangrijke rol bij de projecten die worden uitgevoerd;
 •          Een zelfstandige functie met veel ruimte voor eigen initiatief;
 •          Een dynamische, informele werksfeer in een jong team;
 •          Een werk- en leeromgeving waar persoonlijke ontwikkeling centraal staat;
 •          Veel kennis over materialen, hergebruik en circulaire economie.
Interesse? Neem dan contact op met Rob Boonen; 085-1304684 of r.boonen@source-in.nl
 

BEKIJK VACATURE

Gepubliceerd op: 28-01-2019

Werkvoorbereider

Onze opdrachtgever is een moderne organisatie die vakinhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling hoog in het vaandel heeft staan. Naast diverse cursussen en trainingen stellen zij je met een persoonlijk ontwikkelingsplan in staat om kennis en vaardigheden te vergroten. Daarnaast hebben ze aandacht voor jou persoonlijk. Waar mogelijk krijg je de ruimte en de verantwoordelijkheid om flexibel met je tijd om te gaan. Ook je arbeidsvoorwaarden kun je laten aansluiten op jouw wensen en behoeften. Uiteraard bieden zij een uitstekend en marktconform voorwaardenpakket. Als één van de grootste onafhankelijke advies- en ingenieursbureaus is onze opdrachtgever actief binnen alle facetten van onze leefomgeving. De inrichting van de openbare ruimte is daar één van. Het bureau heeft op dit gebied veelomvattende en innovatieve kennis in huis. Van de ontwikkeling van woongebieden, het ontwerp van kunstwerken of de aanleg van infrastructuur; overheden, ontwikkelaars en aannemers maken gebruik van hun specialisten om de technische uitwerking van plannen te ondersteunen.

De functie

Je maakt ontwerpen en werktekeningen van civiel- en cultuurtechnische werken. Je houdt je bezig met besteksvoorbereiding, kostencalculaties, risicobeheersing en verdere algemene werkvoorbereidingstaken. Uiteindelijk groei je door tot een werkvoorbereider die projectleiders van grootschalige projecten geheel ontzorgt en junioren aanstuurt en coacht. Je werkt voornamelijk mee in projecten in het stedelijk gebied. De mogelijkheid bestaat dat je op termijn meedraait in projecten op het gebied van infrastructuur en landelijk gebied.

Het profiel

 • Je hebt een afgeronde mbo/hbo – opleiding Civiele Techniek of Cultuurtechniek;
 • Kennis van moderne contractvormen is een pré;
 • Je hebt een sterke klantfocus;
 • Je beschikt over talent voor organiseren;
 • Je kunt accuraat en gestructureerd werken.
Interesse? Neem dan contact op via onderstaand formulier.

BEKIJK VACATURE

Gepubliceerd op: 20-01-2019

Ontwerper

Onze opdrachtgever is een onafhankelijk adviesbureau in het midden van het land dat als betrouwbare partner bij zowel grote als kleine infrastructurele werken is betrokken. Vanuit de divisies Civiel, Geotechniek, Milieu en Geodesie wordt een meerwaarde gecreëerd voor opdrachtgevers door innovatief en specialistisch te werk te gaan waarbij de wensen van de klant steeds het centrum van de dienstverlening vormen. Vanzelfsprekend werken de diverse specialismen nauw samen waardoor de opdrachtgever in het gehele proces optimaal bediend kan worden. Onze opdrachtgever onderscheidt zich in de markt door haar oplossingsgerichtheid, maar ook door haar innovatieve denken. Er worden permanent nieuwe producten ontwikkeld om zo de dienstverlening verder te optimaliseren en voorop te blijven lopen in de markt. De marktbewerking wordt getypeerd door korte communicatielijnen met opdrachtgevers om zo snel en adequaat te kunnen reageren op het aannemen van nieuwe opdrachten of op zich voordoende uitdagingen op projecten. Projecten waaraan onze opdrachtgever werkt zijn onder andere spraakmakende projecten als de tweede Coentunnel, Maasvlakte 2, Avenue2 en de buitenring Parkstad. Onze opdrachtgever heeft als missie te streven naar het aanleveren van een kwalitatief hoogwaardige technische dienstverlening aan overheden, bedrijven en particulieren in binnen- en buitenland. Zij leveren dit in de vorm van advies en begeleiding tijdens de projecten in de sectoren infrastructuur, water, milieu en bouw. In deze bouwtechnische markten spelen specialisme, innovatie en kwaliteit een grote rol waarop ingespeeld wordt door te blijven investeren en innoveren.

De functie

Je werkt zelfstandig of in teamverband aan het ontwerpen van wegen en faseringen, met name voor grotere infrastructuurprojecten. Hierbij maak je gebruik van professionele softwarepakketten als MX en / of Civil3D en door de opdrachtgever ontwikkelde maatwerksoftware. De ontwerpen worden bij op kantoor gemaakt of in projectteams op de bouwlocatie, steeds volgens de geldende ontwerprichtlijnen (NOA, RONA, Handboek Wegontwerp). Je hebt doorgroeimogelijkheden naar de functie van ontwerpleider of projectleider. Standplaats is Utrecht.

Het profiel

 • Je hebt een HTS-opleiding Civiele Techniek afgerond;
 • Je beschikt over kennis van wegontwerprichtlijnen en affiniteit met automatisering;
 • Kennis van of ervaring met MX of Civil3D is een pre;
 • Enthousiaste, flexibele instelling, goede contactuele eigenschappen, kennis van Nederlandse en/of Engelse taal, in bezit van rijbewijs B.
Interesse? Neem dan contact op via onderstaand formulier.

BEKIJK VACATURE